Общи условия за ползване

Потребителите получават правото да използват услугите на www.bandera.bg единствено за лични цели, ако изрично не е договорено друго със собствениците и администраторите на страницата.

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от тази страница е РАЗРЕШЕНО, и се допуска без предварително съгласуване.

Категорично се забранява използването на предлаганите знамена:
• За подбуждане към дискриминация на национална, етническа, расова или религиозна основа, на сексуална ориентация или друг вид нетърпимост;
• Подтикване към насилие или омраза, или нарушаване на действащото законодателство.

Препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от страницата, без изричното писмено съгласие на собствениците е РАЗРЕШЕНО, като www. bandera.bg  не носи отговорност за публикуваните материали.

Собствениците и администраторите имат право да променят съдържанието, цените и артикулите в страницата по всяко време и без предварително уведомление на потребителите.

Отговорност
Екипът ни прави всичко възможно да поддържа на страницата си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността неволно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
Цялата информация в страницата се предоставя в съответствие с действащото Българско законодателство, без гаранция, че трети лица може да я използват недобронамерено.

Поръчката от страницата или следването на линкове в нея представлява съгласие от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите "Общи условия за ползване", както и разпоредбите на действащото законодателство.

Приятно пазаруване!