Декларация за поверителност

Европейската комисия е поела ангажимент да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот.

ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Е ВАЖНА ЗА НАС! 

Доставката на нашите знамена изисква някои данни, за да получите желания продукт. 
Данните, които ни предоставяте, се обработват целево и не се предоставят на трети лица. Данните включват следното:

• Собствено име и фамилия, телефонен номер, населено място, електронна поща и други данни за контакт.

Ако изберете да не предоставите изискваните данни за доставка, не можете да получите избраното от вас.