История на Българското знаме

Днес Българското знаме е съставено от бял, зелен и червен цвят, разположени съответно хоризонтално един под друг.
 
Знамето ни е такова официално от 1879 година, когато е прието за знаме на Княжество България на Учредителното събрание във Велико Търново.
Цветовете на знамето са определени - бял, зелен и червен, поставени водоравно отгоре надолу.
 
Този вид на знамето не е случайност. През целия период на Османското робство байраците на Българските чети и хайдушки дружини са били основно от три цвята. Знамената са били най-различни, но винаги точно в тези три цвята.
 
Пръв Георги Раковски обръща внимание на това какво трябва да бъде знамето на свободна България. Той казва, че задължително Българското знаме трябва да се състои от бял, зелен и червен цвят. До този извод той стига като се запознава със същността на своя народ и неговия произход.
Раковски освен създател на национално-освободителното движение на Българите е и първия, който открива и прави опит да оповести какъв е техния произход. Пръв той говори за нашата принадлежност към цивилизованите народи на изтока.
 
Така Раковски с малкото налична информация успява да насочи историческата ни наука в правилна посока, която за съжаление не е последвана и днес 150 години и хиляди намерени свидетелства по-късно, официалната теза в Българската историческа наука е по-далеч от истината, отколкото тогава.
„Ние сме арийци, и доказателство за това е нашето народностно име Болгари“- Г.С. Раковски
 
Цветовете в знамената на народите, които се определят като славянски са бяло, синьо и червено. От тези три цвята са съставени знамената Русия и Сърбия, на Словакия и Чехия. Нашето обаче е различно. Дори и според самото ни знаме ние не сме славяни.
 
При всички индоирански народи трите цвята са съответно бял, зелен и червен. Също така те символизират едно и също - трите основни съсловия на обществото:
 
Бяло - духовенство; 
Зелено- работници; 
Червено- войници.
 
Разположението на цветовете също не е случайно. Най-отгоре е белия цвят - символ на духа и духовността. В средата е зеления - цвета на равновесието, както и символ на чест и благородство. Най-отдолу е червеният цвят, който е символ на кръвта и войнските добродетели на арийските народи. Макар и поставен най-отдолу той е основата върху, която се гради всичко останало - духовно и материално. 
 
Неслучайно по време на война Българският трикольор се обръща на обратно, т. е. с червения цвят най-отгоре. 
 
Българското знаме е символ на нашата национална идентичност, древен произход и народностна мощ.
 
Източник: 
www. themainline.bg