Първа световна война - ПСВ

Първата световна война е глобален военен конфликт, продължил от 1914 до 1918 година.
В него се включват повечето Велики сили, обединени в две противостоящи коалиции – Антантата (Франция, Великобритания, Русия и други техни сателити) и Централните сили (Германската, Австро-Унгарската и Османската империя, и техни съюзници).

Непосредствен повод за войната е убийството на австро-унгарския престолонаследник, Франц Фердинанд, и неговата съпруга от сръбски терористи в Сараево на 28 юни 1914 година. Отказът на Сърбия да съдейства за залавянето на убийците довежда до избухване на военен конфликт между Австро-Унгария и Сърбия, който постепенно прераства в Световна война.  
Реална предпоставка за войната е нарастващото политическо и икономическо влияние на Германската империя и желанието на Великобритания, Франция и Руската империя да го ограничат.

Над 70 милиона войници, от които 60 милиона европейци, са мобилизирани в една от най-тежките войни в човешката история. Убити са повече от 15 милиона души, което прави Първата световна война една от най-унищожителните.
Успехите на Централните сили на бойното поле, обаче не донасят заслужената крайна победа във войната. Една след друга те капитулират, след което са принудени да приемат наложените им от победителите договори за мир.

Грубото незачитане на честта и достойнството на победените води до безогледно отнемане на територии и население, и налагане на жестоки икономически задължения.
Тази политика на диктат става причина за зараждане на реваншизъм и предпоставка за следващата Голяма война.   

Галерия Списък